Skočiť na obsah

Farnosť Stará Sásová Farnosť Stará Sásová

Poriadok svätých omší:

nedeľa: 9:00
prikázaný sviatok: 17:30


Potvrdenie o krste (Krstný list)

Dňa 1. júla 2004 bola zriadená nová samostatná Farnosť Banská Bystrica - Stará Sásová.
Potvrdenie o krste v našej farnosti po 23. júli 2004 je možné získať vo farskom úrade v Banskej Bystrici - Starej Sásovej.
Krsty, ktoré boli vyslúžené do 23. júla 2004 sú zapísané v matrike vo Farskom úrade Banská Bystrica - Sásová (Saleziáni) na Tatranskej 38/A. Tam vydávajú aj potrebné potvrdenie.

späť