Skočiť na obsah

Farnosť Stará Sásová Farnosť Stará Sásová

Poriadok svätých omší:

nedeľa: 9:00
prikázaný sviatok: 17:30


Farská rada

Farská pastoračná rada (FPR) sa skladá z členov úradných, zvolených, delegovaných a menovaných. Farnosť má aj farskú ekonomickú radu (FER), ktorej členovia pomáhajú farárovi v správe majetku farnosti pri zachovaní predpisu kán.532.

hore