Skočiť na obsah

Farnosť Stará Sásová Farnosť Stará Sásová

Poriadok svätých omší:

nedeľa: 9:00
prikázaný sviatok: 17:30


Sviatosti

Vysluhovanie všetkých sviatostí treba prekonzultovať so správcom farnosti.