Skočiť na obsah

Farnosť Stará Sásová Farnosť Stará Sásová

Poriadok svätých omší:

nedeľa: 9:00
prikázaný sviatok: 17:30


Základné údaje

Rímskokatolícka Cirkev Farnosť Banská Bystrica - Stará Sásová

Adresa: Na Tále 3089/10, 974 11 Banská Bystrica
Telefón: 048/417 36 97
web: www.starasasova.fara.sk
email: bb.starasasova@gmail.com
IČO: 379 55 314
DIČO: 20 22 56 56 00
Bankový účet: IBAN SK69 0900 0000 0004 3323 5972
Správca farnosti:

Ulice farnosti

názov mestská časť
1. Agátová Sásová
2. Beskydská Sásová
3. Dedinská Rudlová
4. Dubová Sásová
5. Ďumbierka Rudlová
6. Fatranská Sásová
7. Garbanka Sásová
8. Gerlachovská Rudlová
9. Haškova Sásová
10. Hlboká Sásová
11. Chabenecká Rudlová
12. Inovecká Sásová
13. Kapitána Jaroša Rudlová
14. Kráľovohoľská Sásová
15. Marka Čulena Rudlová
16. Mateja Bela Sásová
17. Na Dolinky Sásová
názov mestská časť
18. Na plaváreň Sásová
19. Na Skalici Sásová
20. Na Tále Sásová
21. Na Zábave Sásová
22. Odbojárov Rudlová
23. Pod Bánošom Rudlová
24. Pod cintorínom Sásová
25. Pod Hôrkou Rudlová
26. Pod Skalkou Sásová
27. Rudlovská cesta  
28. Ružová Rudlová
29. Sásovská cesta Sásová
30. Stránska Sásová
31. Strmá Rudlová
32. Surovská Sásová
33. Veterná Sásová