Skočiť na obsah

Farnosť Stará Sásová Farnosť Stará Sásová

Poriadok svätých omší:

nedeľa: 9:00
prikázaný sviatok: 17:30


Patróni farnosti

Patrónmi sásovského kostola sú svätý Anton a svätý Pavol. Obaja pochádzajú z Egypta.

Svätý Anton (251-356) sa pokladá za zakladateľa kláštorného života, hoci väčšinu života prežil v samote na území Dolného Egypta, kde sa venoval modlitbe, štúdiu a telesnej práci. Prežil mnoho pokušení, ale prekonal ich, niektoré znázorňujú aj maľby na krídlach hlavného oltára. Ku koncu svojho dlhého života navštívil umierajúceho sv. Pavla pustovníka v jaskyni v Thébach. Atribútom sv. Antona je zvonček a prasiatko pri nohách.

Svätý Pavol Thébsky (228-341) utiekol v čase prenasledovania kresťanov pred úradmi, ktorým ho zažaloval švagor, lebo sa chcel zmocniť majetkov, čo Pavol zdedil po smrti rodičov. Utiahol sa do skalnatých hôr medzi Nílom a Červeným morom do jaskyne, kde zasvätil život Bohu v odlúčenosti od ľudí. V modlitbe a rozjímaní prežil celý život, s nikým sa nestretával a podľa životopiscov mu havran nosil jedlo ako kedysi prorokovi Eliášovi. Krátko pred smrťou ho z Božieho vnuknutia navštívil sv. Anton. Obaja muži strávili dlhé hodiny v duchovných rozhovoroch a keď Pavol zomrel, Anton ho pochoval v hrobe, ktorý mu podľa legendy pomohli vykopať dva levy.