Skočiť na obsah

Farnosť Stará Sásová Farnosť Stará Sásová

Poriadok svätých omší:

Pondelok: 18:00
Utorok: 18:00
Streda: 8:00
Štvrtok: 18:00
Piatok: 18:00
Sobota: 8:00
Nedeľa: 8:00; 10:00

Zmeny v omšovom poriadku možné na základe aktuálnych farských oznamov.


Liturgické čítania na dnes

Liturgia hodín online breviar.sk
Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy rodinabb.sk
svatepismo.sk


cudzojazyčné informácie o kostole

Farnosť Stará Sásová

Liturgické oznamy

4. pôstna nedeľa A - 20.-26.3.2023 (PDF)
  • V piatok o 17.15 hod. bude pobožnosť krížovej cesty. Pomodlia sa ju deti a mládež. Počas nedieľ je možné využiť ponuku krížových ciest na Kalvárii.
  • Na slávnosť Zvestovania Pána si vo Vyznaní viery pri slovách „a mocou Ducha Svätého... a stal sa človekom“ pokľakneme na jedno koleno na znak úcty k tomuto tajomstvu Vtelenia.
  • Zo soboty na nedeľu sa bude meniť zimný čas na letný. Hodinky (klasické) si posunieme o 1 hodinu dopredu.
  • Na budúcu nedeľu Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila mimoriadnu zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Za Vaše milodary vopred srdečné Pán Boh zaplať.
  • Na výveske: Prihlasovanie detí do cirkevnej školy v Banskej Bystrici. Možnosť darovať staršie knihy pre knižný jarmok.
  • Oneskorene prišla aj pôstna krabička. Ak by sa niekto zapojil a chcel by, aby som spoločne poslal Vaše milodary, treba ich priniesť po Veľkej noci.
  • Srdečné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste farnosti pomáhali svojimi milodarmi, modlitbami, službou a obetami. Nech Vám to dobrý Pán Boh odmení.

Rok sv. Františka Xaverského

- Litánie k sv.Františkovi Xaverskému (PDF)
- Modlitba za Banskobystrickú diecézu (PDF)
- Úplné odpustky (PDF)

Liturgické oznamy

3. pôstna nedeľa A - 13.-19.3.2023 (PDF)

Video o kostole

Video o kostole sv.Antona a Pavla pustovníkov Stará Sásová (TV Hronka)

WANDER-NÁLEPKA Kostola sv. Antona a Pavla, pustovníkov

Aj v našom kostole je možné získať wander nálepku do Turistického denníka. Spolu s ňou je možné získať aj pečiatku.
- naša Wander nálepka
- pečiatka (tif)
- oficiálna stránka Wander Book
- Slovenská FB skupina
- Oficiálna FB slovenská stránka

Sväté omše za rodiny

Sväté omše za Božie požehnanie rodín a na ich dobré úmysly sú v našej farnosti slávené na sviatok svätej rodiny a v poslednú nedeľu v mesiaci o 10.00 hod.
Plagátik (JPG)


Archív aktualít