Skočiť na obsah

Farnosť Stará Sásová Farnosť Stará Sásová

Poriadok svätých omší:

Pondelok: 18:00
Utorok: 18:00
Streda: 18:00
Štvrtok: 18:00
Piatok: 18:00
Sobota: 8:00,
v letnom čase 7:30
Nedeľa: 8:00; 10:00

Zmeny v omšovom poriadku možné na základe aktuálnych farských oznamov.


Liturgické čítania na dnes

Liturgia hodín online breviar.sk
Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy rodinabb.sk
svatepismo.sk


Farnosť Stará Sásová

Liturgické oznamy

13. nedeľa v období cez rok A - 29.6.-5.7.2020 (PDF)
  • Konferencia biskupov Slovenska zrušila účinnosť dišpenzu od účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky.
  • V pondelok je PRIKÁZANÝ SVIATOK a preto je potrebné zasvätiť ho ako nedeľu. Veriaci, ktorý dnes zbožne používa nábožné predmety (ruženec, škapuliar, kríž...) požehnané pápežom alebo biskupom, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Treba k tomu pridať aj vyznanie viery Verím v Boha. Veriaci, ktorý dnes navštívi katedrálny chrám alebo baziliku minor a tam sa zbožne pomodlí Otče náš a Verím v Boha, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
  • V tomto týždni máme prvý štvrtok v mesiaci. Prosím o modlitby za nové kňazské a rehoľné povolania. Po svätej omši bude hodinová adorácia.
  • V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Oltárna sviatosť bude vyložená po svätej omši. Sviatosť zmierenia: STREDA až PIATOK /17.00-17.45 hod./.
  • Srdečné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom pomohli farnosti. Nech Vám to dobrý Pán Boh odmení.
  • Zoznam skupín na upratovanie kostola 2020 (PDF)

Liturgické oznamy

12. nedeľa v období cez rok A - 22.-28.6.2020 (PDF)

Video o kostole

Video o kostole sv.Antona a Pavla pustovníkov Stará Sásová (TV Hronka)

WANDER-NÁLEPKA Kostola sv. Antona a Pavla, pustovníkov

Aj v našom kostole je možné získať wander nálepku do Turistického denníka. Spolu s ňou je možné získať aj pečiatku.
- naša Wander nálepka
- pečiatka (tif)
- oficiálna stránka Wander Book
- Slovenská FB skupina
- Oficiálna FB slovenská stránka

Sväté omše za rodiny

Sväté omše za Božie požehnanie rodín a na ich dobré úmysly sú v našej farnosti slávené na sviatok svätej rodiny a v poslednú nedeľu v mesiaci o 10.00 hod.
Plagátik (JPG)


Archív aktualít