Skočiť na obsah

Farnosť Stará Sásová Farnosť Stará Sásová

Poriadok svätých omší:

Pondelok: 18,00
Utorok: 18,00
Streda: 18,00
Štvrtok: 18,00
Piatok: 18,00
Sobota: 7,30
Nedeľa: 8,00; 10,00

Zmeny v omšovom poriadku možné na základe aktuálnych farských oznamov.


Liturgické čítania na dnes

Liturgia hodín online breviar.sk
Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy rodinabb.sk
svatepismo.sk


Farnosť Stará Sásová

Slávnosť patrónov nášho chrámu

sv. Antona pustovníka a sv. Pavla Thébskeho
20. január 2019 10.00 hod.
hlavný celebrant: Mons. Marián Chovanec, diecézny biskup
plagátik (PDF)

Liturgické oznamy

Krst Krista Pána - "C" - 14.-20.1.2019 (PDF)
  • V nedeľu 13.1. je zbierka pre potreby farnosti
  • V nedeľu 13.1. popoludní o 15.00 hod. budeme mať pobožnosť k Božiemu Milosrdenstvu. Srdečne na ňu pozývam.
  • V nedeľu 20. januára 2019 budeme sláviť patrocínium nášho chrámu - teda slávnosť našich patrónov sv. Antona a Pavla - pustovníkov. Svätá omša bude aj ráno, pre tých, ktorí by nemohli prísť na slávnosť. Budem však rád, ak sa čím viacerí zúčastníme slávnosti, keďže medzi nás zavíta aj diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.
  • Na výveske je stručný prehľad o farnosti: prijaté sviatosti a ekonomika.
  • Od 18. januára do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Prosím o modlitby na tento úmysel.
  • Srdečné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom pomohli farnosti. Nech Vám to dobrý Pán Boh odmení.

Liturgické oznamy

Zjavenie Pána - "C" - 7.-13.1.2019 (PDF)

Sväté omše za rodiny

Sväté omše za Božie požehnanie rodín a na ich dobré úmysly sú v našej farnosti slávené na sviatok svätej rodiny a v poslednú nedeľu v mesiaci o 10.00 hod.
Plagátik (JPG)
Pomôžte Sabínke
Pomoc pre predčasne narodené dvojčatá


Archív aktualít