Skočiť na obsah

Farnosť Stará Sásová Farnosť Stará Sásová

Poriadok svätých omší:

Pondelok: 18,00
Utorok: 18,00
Streda: 18,00
Štvrtok: 18,00
Piatok: 18,00
Sobota: 7,30
Nedeľa: 8,00; 10,00

Zmeny v omšovom poriadku možné na základe aktuálnych farských oznamov.


Liturgické čítania na dnes

Liturgia hodín online breviar.sk
Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy rodinabb.sk
svatepismo.sk


Farnosť Stará Sásová

Liturgické oznamy

1. pôstna nedeľa - "B" - 19.-25.2.2018 (PDF)
  • V nedeľu 18.2. je ZBIERKA NA CHARITU.
  • V nedeľu 18.2. popoludní o 15.00 hod. budeme mať obrazovo-meditačnú krížovú cestu podľa Evanjelia o márnotratnom synovi. Srdečne na ňu pozývam.
  • V piatok o 17.15 hod. budeme mať spoločnú krížovú cestu. Prosím mužov, aby sa ju prišli spolu so mnou modliť.
  • Pozývame vás na svätú omšu a prednášku s talianskym kňazom a exorcistom Giannim Sinim, autorom novej knihy Diabol kúzla zbavený. Svätá omša bude v utorok, 20.2. v Katedrále sv. Františka Xaverského o 18.00 hod. Prednáška a prezentácia knihy bude nasledovať hneď po skončení svätej omše o 19.00 hod.
  • V rámci podpory opravy organa na Španiej doline tým, ktorí nemáte prístup na internet a chceli by ste podporiť túto akciu, v utorok pred svätou omšou môžem vo fare sprostredkovať odovzdanie hlasu. Treba si priniesť mobil, je to bezplatné.
  • Národný týždeň manželstva - Ďakujem všetkým manželom našej farnosti, ktorí svojím životom denne vydávate svedectvo o kráse manželského života. Nech Vás dobrý Pán Boh, ktorý Vás povolal na túto cestu posväcovania aj naďalej požehnáva.
  • Pri zbierke pre potreby farnosti sa vyzbieralo 340,- €. Srdečné Pán Boh zaplať. A tiež všetkým, ktorí ste pomohli našej farnosti svojimi skutkami, modlitbami či obetami. Nech Vám to dobrý Pán Boh odmení.

Sväté omše za rodiny

Sväté omše za Božie požehnanie rodín a na ich dobré úmysly sú v našej farnosti slávené na sviatok svätej rodiny a v poslednú nedeľu v mesiaci o 10.00 hod.
Plagátik (JPG)

Liturgické oznamy

6. nedeľa v období cez rok - "B" - 12.-18.2.2018 (PDF)
Pomôžte Sabínke
Pomoc pre predčasne narodené dvojčatá


Archív aktualít