Skočiť na obsah

Farnosť Stará Sásová Farnosť Stará Sásová

Poriadok svätých omší:

Pondelok: 18:00
Utorok: 18:00
Streda: 18:00
Štvrtok: 18:00
Piatok: 18:00
Sobota: 8:00,
v letnom čase 7:30
Nedeľa: 8:00; 10:00

Zmeny v omšovom poriadku možné na základe aktuálnych farských oznamov.


Liturgické čítania na dnes

Liturgia hodín online breviar.sk
Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy rodinabb.sk
svatepismo.sk


Farnosť Stará Sásová

Liturgické oznamy

2. veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva - 12.-18.4.2021 (PDF)
  • Sväté omše sa naďalej slávia bez účasti ľudu.
  • V nedeľu 11.4. popoludní od 14.00 do 15.00 hod. bude v našom kostole možnosť pristúpiť k svätému prijímaniu, aby sme mohli získať úplné odpustky.
  • Úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci za zvyčajných podmienok /svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu/ možno získať počas Nedele Božieho Milosrdenstva za modlitbu Otče náš a Verím v Boha pri verejnom uctení obrazu Božieho Milosrdenstva spolu s prosbou o Božie milosrdenstvo, napr. Ježišu, dôverujem ti.
  • Pôstne krabičky môžete priniesť do kostola.
  • V modlitbách Vám všetkým vyprosujem Božie milosrdenstvo, požehnanie a milosti plynúce z veľkonočných tajomstiev našej viery a ochranu Panny Márie a tiež ďakujem za modlitby a za Vašu pomoc a starostlivosť.

Rok svätého Jozefa

Pápež František vyhlásil Rok svätého Jozefa.
- Dektét o odpustkoch (PDF)
- Odpustky "po lopate" (PDF)
- Modlitby k sv. Jozefovi (zachej.sk)
- Plášť sv. Jozefa - Tridsiatnik modlitieb k svätému Jozefovi

Liturgické oznamy

Veľkonočná nedeľa - 5.-11.4.2021 (PDF)

Video o kostole

Video o kostole sv.Antona a Pavla pustovníkov Stará Sásová (TV Hronka)

WANDER-NÁLEPKA Kostola sv. Antona a Pavla, pustovníkov

Aj v našom kostole je možné získať wander nálepku do Turistického denníka. Spolu s ňou je možné získať aj pečiatku.
- naša Wander nálepka
- pečiatka (tif)
- oficiálna stránka Wander Book
- Slovenská FB skupina
- Oficiálna FB slovenská stránka

Sväté omše za rodiny

Sväté omše za Božie požehnanie rodín a na ich dobré úmysly sú v našej farnosti slávené na sviatok svätej rodiny a v poslednú nedeľu v mesiaci o 10.00 hod.
Plagátik (JPG)


Archív aktualít