Skočiť na obsah

Farnosť Stará Sásová Farnosť Stará Sásová

Poriadok svätých omší:

Pondelok: 18:00
Utorok: 18:00
Streda: 18:00
Štvrtok: 18:00
Piatok: 18:00
Sobota: 8:00,
v letnom čase 7:30
Nedeľa: 8:00; 10:00

Zmeny v omšovom poriadku možné na základe aktuálnych farských oznamov.


Liturgické čítania na dnes

Liturgia hodín online breviar.sk
Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy rodinabb.sk
svatepismo.sk


Farnosť Stará Sásová

Liturgické oznamy

26. nedeľa v období cez rok A - 28.9.-4.10.2020 (PDF)
  • ĎAKUJEM, ŽE ZACHOVÁVATE ZÁKLADNÉ HYGIENICKÉ PRAVIDLÁ NA OCHRANU SVOJU I SVOJHO BLÍŽNEHO.
  • V nedeľu 27.9. je Svetový deň migrantov a utečencov. Pamätajme na nich vo svojich modlitbách.
  • V stredu bude svätá omša ráno o 8.00 hod.
  • V tomto týždni máme prvý štvrtok v mesiaci. Prosím o modlitby za nové kňazské a rehoľné povolania. Po svätej omši bude hodinová adorácia.
  • V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Oltárna sviatosť bude vyložená po svätej omši. Sviatosť zmierenia: ŠTVRTOK a PIATOK /17.00-17.45 hod./.
  • Od októbra, ktorý je mesiacom Ružencovej Panny Márie sa budeme posvätný ruženec modliť spolu s krátkou pobožnosťou k Panne Márii, Matke ticha. Modlitby sa začnú 40 minút pred svätou omšou.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka tzv. Halier sv. Petra.
  • Srdečné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom pomohli farnosti. Chcem sa ešte spätne poďakovať aj všetkým, ktorí ste prišli na farský deň a priniesli ste svoje výrobky. Bol som veľmi povzbudený, koľko talentovaných máme okolo seba. Nech Vám to dobrý Pán Boh odmení.
  • Zoznam skupín na upratovanie kostola 2020 (PDF) (nový rozpis)

Liturgické oznamy

25. nedeľa v období cez rok A - 21.-27.9.2020 (PDF)

Stará Sásová objavuje talenty

Posedenie pri farskom guľášiku spojené s prehliadkou tvorivých diel farníkov. 15. september, 12.00 hod., farský dvor
Plagátik (PDF)

Video o kostole

Video o kostole sv.Antona a Pavla pustovníkov Stará Sásová (TV Hronka)

WANDER-NÁLEPKA Kostola sv. Antona a Pavla, pustovníkov

Aj v našom kostole je možné získať wander nálepku do Turistického denníka. Spolu s ňou je možné získať aj pečiatku.
- naša Wander nálepka
- pečiatka (tif)
- oficiálna stránka Wander Book
- Slovenská FB skupina
- Oficiálna FB slovenská stránka

Sväté omše za rodiny

Sväté omše za Božie požehnanie rodín a na ich dobré úmysly sú v našej farnosti slávené na sviatok svätej rodiny a v poslednú nedeľu v mesiaci o 10.00 hod.
Plagátik (JPG)


Archív aktualít