Skočiť na obsah

Farnosť Stará Sásová Farnosť Stará Sásová

Poriadok svätých omší:

Pondelok: 18,00
Utorok: 18,00
Streda: 18,00
Štvrtok: 18,00
Piatok: 18,00
Sobota: 7,30
Nedeľa: 8,00; 10,00

Zmeny v omšovom poriadku možné na základe aktuálnych farských oznamov.


Liturgické čítania na dnes

Liturgia hodín online breviar.sk
Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy rodinabb.sk
svatepismo.sk


Farnosť Stará Sásová

Liturgické oznamy

11. nedeľa v období cez rok - "B" - 18.-24.6.2018 (PDF)
  • Od pondelka do stredy sväté omše nebudú.
  • V nedeľu 24. júna 2018 sa uskutoční farský deň - guľáš a pohostenie po druhej svätej omši o 12,00 hod. na farskom dvore. Srdečne pozývam tvoriť spoločenstvo, spoznávať sa a vytvoriť dobrú náladu.
  • Prosím rodičov detí, ktoré by chceli ísť na budúci rok na prvé sväté prijímanie, aby ich prihlásili. Na internetovej stránke je prihláška, prípadne je možné vziať si ju aj v sakrestii. Prihlasovanie je do 30.9.2018. Prosím, nenechávajte si to na posledné dni.
  • Pre deti je možné objednať časopis Rebrík. Predplatné je 13,50 €/na rok /10 čísiel/. Vzadu si môžete vziať letáčik o tomto časopise. Ak niekto chce odoberať, nech mi to nahlási v sakrestii.
  • Pri zbierke pre farnosť sa vyzbieralo 387,- €. Srdečné Pán Boh zaplať a tiež ďakujem všetkým, ktorí ste v tomto týždni pridali ruku k dielu i modlitby pri dotváraní našej farnosti. Nech Vám to dobrý Pán Boh odmení.

Prihláška na 1. sväté prijímanie

Žiadosť rodičov dieťaťa o vyslúženie prvého svätého prijímania v roku 2019 (PDF)

Sväté omše za rodiny

Sväté omše za Božie požehnanie rodín a na ich dobré úmysly sú v našej farnosti slávené na sviatok svätej rodiny a v poslednú nedeľu v mesiaci o 10.00 hod.
Plagátik (JPG)

Liturgické oznamy

10. nedeľa v období cez rok - "B" - 11.-17.6.2018 (PDF)
Pomôžte Sabínke
Pomoc pre predčasne narodené dvojčatá


Archív aktualít