Skočiť na obsah

Farnosť Stará Sásová Farnosť Stará Sásová

Poriadok svätých omší:

Pondelok: 18:00
Utorok: 18:00
Streda: 8:00
Štvrtok: 18:00
Piatok: 18:00
Sobota: 8:00
Nedeľa: 8:00; 10:00

Zmeny v omšovom poriadku možné na základe aktuálnych farských oznamov.


Liturgické čítania na dnes

Liturgia hodín online breviar.sk
Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy rodinabb.sk
svatepismo.sk


cudzojazyčné informácie o kostole cez QR kódy

Farnosť Stará Sásová

Liturgické oznamy

7. veľkonočná nedeľa - 30.5.-5.6.2022 (PDF)
  • V nedeľu 29.5. je zbierka na katolícke masmédiá. Za milodary srdečné Pán Boh zaplať.
  • V máji sa modlíme mariánske litánie približne 10 minút pred svätou omšou a deviatnik k Duchu Svätému sa modlíme po svätej omši.
  • V tomto týždni máme prvý štvrtok v mesiaci. Prosím o modlitby za nové kňazské a rehoľné povolania. A máme aj prvý piatok v mesiaci. Oltárna sviatosť bude vyložená po svätej omši. Sviatosť zmierenia: hodinu pred večernou svätou omšou.
  • Veriaci, ktorý sa zúčastní spevu hymnu Veni, Creator Spiritus na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
  • Srdečné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste farnosti pomáhali svojimi milodarmi, službou, modlitbami a obetami. Nech Vám to dobrý Pán Boh odmení.
  • Zoznam skupín na upratovanie 2022 (PDF)

Rok sv. Františka Xaverského

- Litánie k sv.Františkovi Xaverskému (PDF)
- Modlitba za Banskobystrickú diecézu (PDF)
- Úplné odpustky (PDF)

Liturgické oznamy

6. veľkonočná nedeľa - 23.-29.5.2022 (PDF)

Video o kostole

Video o kostole sv.Antona a Pavla pustovníkov Stará Sásová (TV Hronka)

WANDER-NÁLEPKA Kostola sv. Antona a Pavla, pustovníkov

Aj v našom kostole je možné získať wander nálepku do Turistického denníka. Spolu s ňou je možné získať aj pečiatku.
- naša Wander nálepka
- pečiatka (tif)
- oficiálna stránka Wander Book
- Slovenská FB skupina
- Oficiálna FB slovenská stránka

Sväté omše za rodiny

Sväté omše za Božie požehnanie rodín a na ich dobré úmysly sú v našej farnosti slávené na sviatok svätej rodiny a v poslednú nedeľu v mesiaci o 10.00 hod.
Plagátik (JPG)


Archív aktualít