Skočiť na obsah

Farnosť Stará Sásová Farnosť Stará Sásová

Poriadok svätých omší:

Pondelok: 18,00
Utorok: 18,00
Streda: 18,00
Štvrtok: 18,00
Piatok: 18,00
Sobota: 7,30
Nedeľa: 8,00; 10,00

Zmeny v omšovom poriadku možné na základe aktuálnych farských oznamov.


Liturgické čítania na dnes

Liturgia hodín online breviar.sk
Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy rodinabb.sk
svatepismo.sk


Farnosť Stará Sásová

Liturgické oznamy

Sv. Antona a Pavla, pustovníkov, slávnosť patrónov - 22.-28.1.2018 (PDF)
  • Zostalo mi pár stolových kalendárov, ak by mal niekto záujem, môže si ich vyzdvihnúť v sakristii.
  • Na budúcu nedeľu pripadá spomienka na sv. Tomáša Akvinského, učiteľa Cirkvi a v tento deň si pripomíname existenciu našej Katolíckej univerzity v Ružomberku. Z tejto príležitosti rektor univerzity, prof. Jarab napísal pozdravný a ďakovný list, ktorý si môžete prečítať na nástenke.
  • Pri zbierke pre farnosť sa vyzbieralo 440,- €. Srdečné Pán Boh zaplať a tiež ďakujem všetkým, ktorí ste sa pričinili o priebeh dnešnej slávnosti a pridali ste ruku k dielu i modlitby pri dotváraní našej farnosti. Nech Vám to dobrý Pán Boh odmení.

Slávnosť patrónov nášho chrámu

sv. Antona pustovníka a sv. Pavla Thébskeho
21. január 2018 10.00 hod., hlavný celebrant: P. Vladimír Kasan OSB
plagátik (PDF)

Sväté omše za rodiny

Sväté omše za Božie požehnanie rodín a na ich dobré úmysly sú v našej farnosti slávené na sviatok svätej rodiny a v poslednú nedeľu v mesiaci o 10.00 hod.
Plagátik (JPG)

Liturgické oznamy

2. nedeľa v období cez rok - "B" - 15.-21.1.2018 (PDF)
Pomôžte Sabínke
Pomoc pre predčasne narodené dvojčatá


Archív aktualít