Skočiť na obsah

Farnosť Stará Sásová Farnosť Stará Sásová

Poriadok svätých omší:

Pondelok: 18:00
Utorok: 18:00
Streda: 18:00
Štvrtok: 18:00
Piatok: 18:00
Sobota: 8:00,
v letnom čase 7:30
Nedeľa: 8:00; 10:00

Zmeny v omšovom poriadku možné na základe aktuálnych farských oznamov.


Liturgické čítania na dnes

Liturgia hodín online breviar.sk
Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy rodinabb.sk
svatepismo.sk


Farnosť Stará Sásová

Liturgické oznamy

1. adventná nedeľa - 30.11.-6.12.2020 (PDF)
  • Liturgia domácej cirkvi pri adventnom venci (PDF)
  • Sväté omše sa slávia s maximálne 50 % obsadením kostola, čo v praxi znamená šachovnicové sedenie. Naďalej sa odporúča starším a chorým, aby radšej zostali doma a sledovali prenosy svätých omší.
  • Dišpenz od povinnej účasti na svätej omši je stále v platnosti.
  • V nedeľu 29.11. je jesenná zbierka na charitu. Vopred srdečné Pán Boh zaplať.
  • V pondelok 30. novembra je deň, na ktorý pripadá našej farnosti adorácia za našu diecézu. Oltárna sviatosť bude vystavená od 15.00 do 17.45. hod., kedy ju spoločne ukončíme. Prosím, aby v chráme vždy niekto bol. Rozpis je vzadu.
  • V stredu a sobotu budeme mať rorátnu svätú omšu ku cti Panny Márie.
  • V tomto týždni máme prvý štvrtok v mesiaci. Prosím o modlitby za nové kňazské a rehoľné povolania. Po svätej omši bude adorácia Služobníkov Veľkňazského Ježišovho Srdca.
  • V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Oltárna sviatosť bude vyložená po svätej omši. Sviatosť zmierenia: pol hodinu pred večernou svätou omšou.
  • V modlitbách Vám všetkým vyprosujem Božie požehnanie a ochranu Panny Márie v tomto období a rovnako ďakujem za modlitby a za Vašu pomoc.
  • Zoznam skupín na upratovanie kostola 2020 (PDF) (nový rozpis)

Liturgické oznamy

34. nedeľa - nedeľa Krista Kráľa - 23.-29.11.2020 (PDF)

Stará Sásová objavuje talenty

Posedenie pri farskom guľášiku spojené s prehliadkou tvorivých diel farníkov. 15. september, 12.00 hod., farský dvor
Plagátik (PDF)

Video o kostole

Video o kostole sv.Antona a Pavla pustovníkov Stará Sásová (TV Hronka)

WANDER-NÁLEPKA Kostola sv. Antona a Pavla, pustovníkov

Aj v našom kostole je možné získať wander nálepku do Turistického denníka. Spolu s ňou je možné získať aj pečiatku.
- naša Wander nálepka
- pečiatka (tif)
- oficiálna stránka Wander Book
- Slovenská FB skupina
- Oficiálna FB slovenská stránka

Sväté omše za rodiny

Sväté omše za Božie požehnanie rodín a na ich dobré úmysly sú v našej farnosti slávené na sviatok svätej rodiny a v poslednú nedeľu v mesiaci o 10.00 hod.
Plagátik (JPG)


Archív aktualít