Skočiť na obsah

Farnosť Stará Sásová Farnosť Stará Sásová

Poriadok svätých omší:

Pondelok: 18,00
Utorok: 18,00
Streda: 18,00
Štvrtok: 18,00
Piatok: 18,00
Sobota: 7,30
Nedeľa: 8,00; 10,00

Zmeny v omšovom poriadku možné na základe aktuálnych farských oznamov.


Liturgické čítania na dnes

Liturgia hodín online breviar.sk
Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy rodinabb.sk
svatepismo.sk


Farnosť Stará Sásová

Liturgické oznamy

4. veľkonočná nedeľa - "B" - 23.-29.4.2018 (PDF)
  • V nedeľu 22.4. je jarná zbierka na kňazský seminár.
  • V utorok po svätej omši bude biblické stretnutie tu v kostole.
  • V sobotu svätá omša nebude.
  • Na budúcu nedeľu pripadá sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, ktorej relikviu máme v našom chráme. Aj keď sa tento sviatok neslávi, relikvia bude vystavená k verejnej úcte po svätej omši, aby sme si ju mohli osobne uctiť a na príhovor svätice si vyprosovať potrebné dary a milosti do nášho každodenného života.
  • V sobotu 5. mája 2018 sa koná Púť Rádia Lumen do Krakova. Kto má záujem, bližšie informácie nájde na nástenke a prihlásiť sa môže u p. Hrčkovej.
  • Srdečné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste prispeli k rastu našej farnosti. Nech Vám to dobrý Pán Boh odmení.

Sväté omše za rodiny

Sväté omše za Božie požehnanie rodín a na ich dobré úmysly sú v našej farnosti slávené na sviatok svätej rodiny a v poslednú nedeľu v mesiaci o 10.00 hod.
Plagátik (JPG)

Liturgické oznamy

3. veľkonočná nedeľa - "B" - 16.-22.4.2018 (PDF)
Pomôžte Sabínke
Pomoc pre predčasne narodené dvojčatá


Archív aktualít