Skočiť na obsah

Farnosť Stará Sásová Farnosť Stará Sásová

Poriadok svätých omší:

Pondelok: 18,00
Utorok: 18,00
Streda: 18,00
Štvrtok: 18,00
Piatok: 18,00
Sobota: 7,30
Nedeľa: 8,00; 10,00

Zmeny v omšovom poriadku možné na základe aktuálnych farských oznamov.


Spevokol

Spievame každú nedeľu na svätej omši o 10.hodine, nácvik je každý piatok o 19.00 na fare, privítame radi aj nových ľudí :).

Spevokol tvoria deti a mládež z farnosti pod vedením p. Márie Flimelovej.