Skočiť na obsah

Farnosť Stará Sásová Farnosť Stará Sásová

Poriadok svätých omší:

Pondelok: 18:00
Utorok: 18:00
Streda: 8:00
Štvrtok: 18:00
Piatok: 18:00
Sobota: 8:00
Nedeľa: 8:00; 10:00

Zmeny v omšovom poriadku možné na základe aktuálnych farských oznamov.


Spevokol

Spievame každú nedeľu na svätej omši o 10.hodine, nácvik je každý piatok o 19.00 na fare, privítame radi aj nových ľudí :).

Spevokol tvoria deti a mládež z farnosti pod vedením p. Márie Flimelovej.