Skočiť na obsah

Farnosť Stará Sásová Farnosť Stará Sásová

Poriadok svätých omší:

Pondelok: 18,00
Utorok: 18,00
Streda: 18,00
Štvrtok: 18,00
Piatok: 18,00
Sobota: 7,30
Nedeľa: 8,00; 10,00

Zmeny v omšovom poriadku možné na základe aktuálnych farských oznamov.


Spevokol

Počas detskej svätej omše v nedeľu o 10.00 mávali veriaci možnosť vypočuť si sprievodný spev mládežníckej hudobno-speváckej skupiny pod vedením Majky Flimelovej.

V budúcnosti sa plánuje obnovenie činnosti detského spevokolu.