Skočiť na obsah

Farnosť Stará Sásová Farnosť Stará Sásová

Poriadok svätých omší:

Pondelok: 18:00
Utorok: 18:00
Streda: 8:00
Štvrtok: 18:00
Piatok: 18:00
Sobota: 8:00
Nedeľa: 8:00; 10:00

Zmeny v omšovom poriadku možné na základe aktuálnych farských oznamov.


Sviatosti

Vysluhovanie všetkých sviatostí treba prekonzultovať so správcom farnosti. Telefonicky 048/4173697; 0908 743 980, e-mailom: bb.starasasova@gmail.com alebo osobne, vždy po svätej omši.