Skočiť na obsah

Farnosť Stará Sásová Farnosť Stará Sásová

Poriadok svätých omší:

Pondelok: 18:00
Utorok: 18:00
Streda: 8:00
Štvrtok: 18:00
Piatok: 18:00
Sobota: 8:00
Nedeľa: 8:00; 10:00

Zmeny v omšovom poriadku možné na základe aktuálnych farských oznamov.


Kontakt

Rímskokatolícky farský úrad Stará Sásová

Správca farnosti: ICLic. Ing. Ľudovít Sobôtka

Mapa

mapa farnosť Stará Sásová - kostol a farský úrad