Skočiť na obsah

Farnosť Stará Sásová Farnosť Stará Sásová

Poriadok svätých omší:

Pondelok: 18:00
Utorok: 18:00
Streda: 8:00
Štvrtok: 18:00
Piatok: 18:00
Sobota: 8:00
Nedeľa: 8:00; 10:00

Zmeny v omšovom poriadku možné na základe aktuálnych farských oznamov.


Potvrdenie o krste (Krstný list)

Dňa 1. júla 2004 bola zriadená nová samostatná Farnosť Banská Bystrica - Stará Sásová.
Potvrdenie o krste v našej farnosti po 23. júli 2004 je možné získať vo farskom úrade v Banskej Bystrici - Starej Sásovej.
Krsty, ktoré boli vyslúžené do 23. júla 2004 sú zapísané v matrike vo Farskom úrade Banská Bystrica - Sásová (Saleziáni) na Tatranskej 38/A. Tam vydávajú aj potrebné potvrdenie.

späť