Skočiť na obsah

Farnosť Stará Sásová Farnosť Stará Sásová

Poriadok svätých omší:

Pondelok: 18:00
Utorok: 18:00
Streda: 8:00
Štvrtok: 18:00
Piatok: 18:00
Sobota: 8:00
Nedeľa: 8:00; 10:00

Zmeny v omšovom poriadku možné na základe aktuálnych farských oznamov.


Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok „sviatostí uvádzania do kresťanského života“ alebo „sviatosti iniciácie“, ktorých jednotu treba zachovať. Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených „sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom.“ (KKC 1285)

V latinskom obrade sa sviatosť birmovania udeľuje vkladaním rúk a pomazaním krizmou na čele, ktoré sa koná so slovami: „Prijmi znak daru Ducha Svätého."

Prvotným a riadnym vysluhovateľom sviatosti birmovania je biskup. V nebezpečenstve smrti túto sviatosť má vyslúžiť ktorýkoľvek kňaz.

Účinky birmovania: